تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۷,۴۸۸,۶۳۵ نفر
۱,۹۹۹ نفر
۱۱,۰۰۵ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۱۱ ۵   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۱۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۹ ۲   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۰۸ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۴۳   کاربر ۴۳   صفحه
۱۲/۰۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۰۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۲ ۴۵   کاربر ۴۵   صفحه
۱۲/۰۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۸ ۴۲   کاربر ۴۲   صفحه
۱۱/۲۷ ۸   کاربر ۸   صفحه
۱۱/۲۶ ۲   کاربر ۴   صفحه
۱۱/۲۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۱/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۶ ۸   کاربر ۸   صفحه
۱۱/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۸ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۴ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۳۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۷۵ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۱۵ ۱۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۶۷ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۹۳ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۲۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۸۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۱ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۱ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۰ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۵ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۸ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۳ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۵۹ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۸۷۷,۱۶۹ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۱۴,۹۹۳ ۱۵ %
USA
USA
۹۵۹,۲۰۶ ۱۳ %
ROM
ROM
۵۷۸,۶۲۳ ۸ %
DEU
DEU
۵۳۷,۹۵۷ ۷ %
SWE
SWE
۲۳۵,۲۰۵ ۳ %
CHN
CHN
۲۰۴,۹۱۳ ۳ %
GBR
GBR
۱۶۱,۸۳۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۴۳,۱۰۸ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۲,۸۱۹ ۲ %
FRA
FRA
۵۹,۹۶۰ ۱ %
TUR
TUR
۵۹,۲۰۹ ۱ %
DNK
DNK
۴۹,۹۰۶ ۱ %
UKR
UKR
۴۸,۵۶۸ ۱ %
CAN
CAN
۳۶,۹۶۶ ۱ %
NLD
NLD
۲۲,۱۱۸ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۷۰۴ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۵۹ ۰ %
AUS
AUS
۱۶,۶۴۲ ۰ %
POL
POL
۱۶,۳۴۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۰۵ ۳۸ %
Firefox
Firefox
۴۶۳ ۲۵ %
Other
Other
۳۰۳ ۱۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۰۳ ۶ %
Safari
Safari
۷۰ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۲ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۰ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۷ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۶ ۱ %
Edge
Edge
۲۱ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۹ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴۶۴ ۳۰ %
Windows 10 ۴۰۴ ۲۶ %
Windows 7 ۲۵۵ ۱۷ %
Linux ۱۷۷ ۱۲ %
Windows 8 ۱۵۸ ۱۰ %
iOS ۳۲ ۲ %
XP ۳۱ ۲ %
Vista ۱۰ ۱ %
Android ۵ ۰ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سمپا ۳
سامانه آذرخش کرمانشاه ۲
اسدی نوقابی ۲
درسنامه پرستاری ۱
دانشکده پرستاری سنقردرکرمانشاه ۱
فاصله دانشکده پرستاری سنقر از کرمانشاه ۱
suggestions ۱