تاریخچه

 1-تاریخچه

2- رسالت

3-اهداف

4-چشم انداز

5- جامعه مخاطبان

6- وظایف کتابخانه

 1-تاریخچه

الف - معرفی مجموعه:

     کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال 1366 در محوطه بیمارستان فارابی ، بعد از چندین تغییر مکان ، در فضایی به وسعت 300متر مربع تاسیس گردید که در زمینه توسعه فضای کتابخانه با  دانشگاه و مسئولین مرکز هماهنگی لازم صورت گرفته است ، کتابخانه شامل بخش های امانت، مجموعه سازی و سازماندهی، مرجع و مجلات، اطلاع رسانی و اینترنت و تامین منابع الکترونیکی، کپی مقالات و کارگاههای آموزشی دوره ای ، می باشد. 


ب- مواد مکتوب و غیر مکتوب موجود :

  8413هزار نسخه کتاب ( 6166نسخه فارسی  و 2247نسخه لاتین ) در مساحتی به متراژ 300  متر مربع  در دو نوبت کاری از ساعت  8 صبح الی 7 شب ( روزهای زوج هفته، روزهای فرد از ساعت  8 صبح الی 19 بعد از ظهر ) مشغول به فعالیت وارائه خدمات می باشد. تعداد پرسنل شاغل در این بخش 3 نفر بوده و هرگونه مشاوره و همکاری در زمینه جستجوی کتاب های چاپی و الکترونیکی دراین بخش انجام می گیرد

انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند :

پاسخگویی به مراجعین،  امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت کامپیوتر این مرکز با 8 عدد کامپیوتر بصورت آن لاین فعال می باشد که سرچ مقالات، اسکن، رایت سی دی  ، تهیه اسلایدهای آموزشی برای اتندینگ، کمک مراجعین در رفع مشکلات کامپیوتری آنها از جمله فعالیت های این واحد می باشد .

سفارش  کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد) بصورت چاپی و الکترونیکی و ارسال آن به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط خود مرکز  و بعد از خریدانجام خدمات فنی شامل ثبت و فهرستنویسی و آماده ساز ی و سپس قرار دادن آنها در قفسه کتابها از جمله کارهایی است که در این مرکز انجام می گردد.

2-رسالت 

    کتابخانه بیمارستان فارابی به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

3-اهداف :

هدف  این کتابخانه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود می باشدوبرای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می نماید وسعی مینماید از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین کتابخانه بیمارستان فارابی وظیفه خود می داند که موجبات‌ پیشرفت علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و در این زمینه مشارکت‌ فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان فارابی مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه روانپزشکی ، نورولوژی، روانشناسی و روانپرستاری و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

4-چشم انداز:

- با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در این مرکز رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در این زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه مرکز مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه ی بیمارستانی استان مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید تا جایی که بیمارستان  را در رسیدن به اهدافش که همانا داشتن جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه و به دور از بیماری است را یاری نماید ؛ همچنین کتابخانه دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی می باشد .

5- جامعه مخاطبان :

شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی سنجی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره می باشد

6- وظایف کتابخانه :

1- حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
2- امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی
3- نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
4- صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء
5- منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی
6- تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی
7- رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن
8-انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه  بیمارستان و کتابخانه مرکزی