عملکرد سال 98

عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی در سال 98 شامل موارد ذیل می باشد:

1-      خرید 105 عنوان کتاب فارسی

2-      خرید 29 عنوان کتاب لاتین

3-      آماده سازی و سازماندهی منابع خریداری شده و انتقال آن به مخزن جهت استفاده کاربران کتابخانه

4-      برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان

 

برنامه کارگاههای آموزشی  سال 1398 بیمارستان فارابی

ردیف

عنوان

ساعت

تاریخ

محل برگزاری

مدرس

1

Up To Date

10- 12

98.1.29

کتابخانه

محمد حشمتی

2

Scopus

10- 12

98.2.26

کتابخانه

محمد حشمتی

3

clinical key

10- 12

98.3.30

کتابخانه

محمد حشمتی

4

Science Direct

10- 12

98.4.27

کتابخانه

محمد حشمتی

5

Endenote

10- 12

98.5.31

کتابخانه

محمد حشمتی

6

Pubmed

10- 12  

98.6.28

کتابخانه

محمد حشمتی

7

Up To Date

10- 12

98.7.25

کتابخانه

محمد حشمتی

8

Scopus

10- 12

98.8.30

کتابخانه

محمد حشمتی

9

clinical key

10- 12

98.9.28

کتابخانه

محمد حشمتی

 10  Science Direct  

10- 12

 98.10.26 کتابخانه  محمد حشمتی
 11  Endenote  

10- 12

 98.11.24 کتابخانه  محمد حشمتی
 12  Pubmed  

10- 12

 98.12.29 کتابخانه  محمد حشمتی

  5- بروز رسانی مستمر سیستم های پایگاه عرضه اطلاعات

خرید و نصب  وای فای در کتابخانه

تهیه بروشور و راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری دستگاههای بخش

راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک

گرفتن پرینت رایگان مقالات مورد نیاز اساتید ، رزیدنتها و دانشجویان